Montáž terasových prken ze dřeva ThermoWood®

V dnešní době stále větší množství stavebníků řeší stavební práce okolo svého domu svépomocí. Níže najdete základní doporučení ohledně montáže terasových profilů ThermoWood. Stačí, když dodržíte tato jednoduchá pravidla a zajistíte taky vaší nově zbudované terase dlouhou životnost.

Montáž terasových prken ze dřeva ThermoWood

Základní informace pro montáž dřevěných terasových profilů z materiálu ThermoWood®

Je důležité, aby terasové profily byly instalovány jádrovou stranou směrem ven. Zvláštní pozornost je potom třeba věnovat při montáži hladkých profilů SHP.

Krajní profil se musí přikotvit pomocí nerezových vrutů a to do každého podkladního hranolu. Otvory pro vruty je důležité předvrtat. Ukotvení je doporučováno minimálně 70 mm od čela a u okraje profilu 20 mm. Dřevěné profily ThermoWood® se pak kotví pomocí plastového T-klipu skrze prkno do každého podkladního hranolu (u prken pro přímou montáž). Na okrajích u obvodových zdí je potřeba ponechat dilatační spáru minimálně 6 mm a 4 mm u příčného spoje.

Dřevěné profily je potřeba kotvit pomocí nerezového kotvícího materiálu, nebo s využitím T-klipu (možné jen u některých typů). Při použití vrutů se potřeba, aby byly otvory předvrtány. Vruty se doporučuje kotvit minimálně 70 mm od čela a 20 mm od okraje profilu. Ukončení vrutů by mělo být zároveň s povrchem.

Řezy

Maximální osové vzdálenosti roštů pro terasové profily ThermoWood®

U podkladních terasových roštů pro montáž terasových profilů tloušťky 26 mm je to 45 cm.

Otvory pro vruty do materiálu ThermoWood® mají být předvrtány s osazením pro zapuštění hlavy vrutů do úrovně povrchu. Samořezné vruty je možné použít bez předvrtání. Při aplikaci materiálu ThermoWood® ve vlhkém prostředí, je nezbytné použít spojovací kování z nerezivějící oceli.

Pokud se použije materiál ThermoWood® v kombinaci s kovovým materiálem, který není nerezivějící, hrozí vznikaní skvrn okolo těchto ocelových prvků do dřeva, z důvodu vypouštění jejich chemických sloučenin.

Aby bylo dosaženo co největší konstrukční pevnosti materiálu ThermoWood®, neměl by být tento materiál v dlouhodobém styku s vlhkou půdou. Rovněž by se dřevo ThermoWood® nemělo používat používat v hlubokých podzemních aplikacích, vzhledem k možné ztrátě své pevnosti. Materiál ThermoWood® má velmi dobrou odolnost proti rozkladu. Pokud tedy není vyžadována konstrukční pevnost, je možné toto použití.

Při zatloukání spojovacích prvků do dřeva ThermoWood® se vyhněte úderům kladiva do povrchu materiálu.

Doporučení pro montáž terasových profilů ThermoWood®

Top