Montáž fasádních obkladů ze dřeva ThermoWood®

V dnešní době stále čím dál tím větší počet stavebníků řeší stavební práce okolo svého domu svépomocí. Níže najdete základní doporučení ohledně montáže dřevěné fasády z profilů ThermoWood. Stačí, když dodržíte tato jednoduchá pravidla a zajistíte taky vaší nové dřevěné fasádě dlouhou životnost.

Základní informace pro montáž fasádních profilů z materiálu ThermoWood®

Je potřeba, aby vnější obkladové profily byly instalovány jádrovou stranou směrem ven. Zvláštní pozornost je potřeba věnovat profilům SSS, HSS a SHP.

Montáž fasádních profilů

Fasádní obklad musí začínat nejméně 300 mm nad terénem. Je důležité, aby byla dodržena větrací mezera minimálně 25 mm.

Fasádní profily je potřeba přikotvit materiálem z nerezivějící oceli popřípadě skrytými sponkami. V případě použití vrutů, je důležité otvory předvrtat. Při použití hřebíků, je doporučeno kotvit profily minimálně 70 mm od čela a 10 mm od okraje. Vruty i hřebíky by měly být ukončeny zároveň s povrchem.

Při práci s dřevěným materiálem ThermoWood® a při zatloukání spojovacích prvků se vyhněte úderům kladiva do povrchu materiálu.

Maximální osové vzdálenosti roštů pro fasádní profily ThermoWood®

  • 60 cm - u podkladních roštů pro montáž fasádních obkladových profilů
  • 90 - 100 cm - u konstrukcí pro montáž speciálních žaluziových profilů (SSS 20 x 92 mm, SSS 26 x 68 mm, SSS 26x92 mm, HSS 28/42 x 42 mm a SHP 42x42 mm)

Fasádní profily ThermoWood® je možné montovat pomocí vrutů i hřebíků. Je důležité, aby otvory pro vruty byly předvrtány s osazením pro zapuštění hlavy vrutů do úrovně povrchu. V případě použití samořezných šroubů, není třeba předvrtávat otvory. Pokud se fasádní desky ThermoWood® aplikují ve vlhkém prostředí, je nutné použít spojovací kování z nerezivějící oceli materiálů.

Pokud se použije materiál ThermoWood® v kombinaci s jiným kovovým materiálem, než je nerezivějící ocel, hrozí vznikaní skvrn okolo těchto ocelových prvků. Děje se tak, z důvodu vypouštění jejich chemických sloučenin.

Pokud je vyžadována konstrukční pevnost materiálu, neměl by být materiál ThermoWood® v dlouhodobém styku s vlhkou půdou. Rovněž by se materiál ThermoWood® neměl používat v hlubokých podzemních aplikacích, vzhledem k možné ztrátě své pevnosti. Pokud konstrukční pevnost není vyžadována, je toto použití možné, protože materiál ThermoWood® má velmi vysokou odolnost vůči rozkladu.

Doporučení pro montáž fasádních profilů ThermoWood®

Nabízíme dřevěné fasády a fasádní obklady ze dřeva Thermowood. Nezapomínáme na údržbu. Nabízíme nátěry na dřevo a příslušenství – fasádní fólie a rektifikační terče.

Top