Asfaltový střešní šindel Katepal

Katepal je lehkou asfaltovou střešní krytinou. Jedná se o SBS modifikovaný asfaltový střešní šindel, který pochází z Finska. Tato bitumenová krytina se vyznačuje svojí vysokou kvalitou, životností a také přirozenými barvami použitých posypových materiálů.

Asfaltové šindele na střechu značky Katepal mají až dvojnásobnou životnost ve srovnání se střešními šindeli, které se vyrábí z oxidovaného bitumenu. Délka životnosti asfaltového šindele Katepal, který je také často vyhledáván pod pojmem "bonský šindel", je 50 - 60 let. Hydroizolace má potom záruku v délce 30 let.

Asfaltový střešní šindel Katepal

Výhody a pozitiva asfaltového střešního šindele Katepal

Šindele Katepal jsou modifikovány SBS modifikátorem a díky tomu zaručují:

 • mnohem lepší zalisování vrchního posypu
 • větší pružnost materiálu v chladném počasí
 • vyšší odolnost proti velkým výkyvům teplot
 • že modifikovaný materiál stárne mnohem pomaleji a také celkově méně pracuje
 • až dvakrát tak dlouhou životnost ve srovnání s oxidovanými střešními šindeli
 • možnost využití i v extrémních klimatických podmínkách
 • prodlouženou záruku životnosti hydroizolace až na 30 let
 • velmi dlouhou životnost 50 – 60 let

Další výhody šindele KATEPAL

 • Zvýšená odolnost proti natržení dříkem hřebíku a velmi vysoká pevnost v ohybu
 • Střešní šindele je možné instalovat i v chladném počasí. Navíc nehrozí poškození materiálu
 • Kvalitní výrobní technologie zaručena nadstandardní životnost materiálu
 • Díky použití dostatečného množství kvalitního bitumenu má krycí posyp střešní krytiny zvýšenou adhezi
 • Inovativní systém adheze je zárukou mnohem lepší ochrany proti přírodním vlivům, jako je hlavně voda
 • Díky inovativním výrobním postupům je konečná cena střešního šindele Katepal srovnatelná s oxidovanými šindeli

Popis střešního asfaltového šindele Katepal

Asfaltový střešní šindel Katepal
Popis výrobku Střešní šindel z SBS modifikovaného bitumenu
Metoda instalace Kombinace lepení pomocí samolepícího povrchu a přibíjení lepenkovými hřebíky
Nominální hmotnost 4300 ± 300 g/m2 plošného materiálu - (hotová střecha cca 8 kg / m2 - podle typu)
(3 m2 hotové střechy odpovídá 5,5 m2 plošného materiálu)
Nominální tloušťka 3 mm ± 10%
Šířka 1000 mm ± 3mm
Výška 317 mm ± 3mm
Požární odolnost 1) splňuje BROOF (t1), BROOF (t2) a BROOF (t4)
Reakce na oheň F

Detailnější technické informace naleznete zde

Pokládka střešního šindele Katepal

FOXY
Návod na pokládku
ROCKY
Návod na pokládku
KATRILLI, JAZZY, KL
Návod na pokládku

Katalog asfaltového střešního šindele Katepal

Finský střešní šindel Katepal a záruční podmínky

Záruka 30 let

Záruka 30 let se vztahuje na hydroizolaci.

Tuto záruku je možné uplatnit pouze při dodržení těchto podmínek:

1. Je potřeba, aby byly dodrženy skladovací podmínky materiálu (viz. každé balení šindele).

2. Pokládka střešní krytiny se musí provést podle ČSN, které se k dané problematice vztahují. Navíc také musí být dodrženy požadavky stanovené v „ Návodu na pokládku (instalaci) finských střešních šindelů“, které vydává společnost PROKOM R&S s.r.o.

3. Nosné konstrukce střechy včetně jejího bednění musí být provedené podle příslušné ČSN.

4. Při pokládce musí být použity originální podkladové vrstvy KATEPAL (KATEPAL U-EL 60/2200 nebo KATEPAL LiteBase 500).

5. Musí být zajištěna správná ventilace střešního pláště.

6. Kotvícím materiálem musí být probito bednění. Kotvící materiál musí mít správnou délku.

Záruka 15 let

Záruka 15 let se týká funkční vlastnosti, barevné stálosti a výrobní bezvadnosti.

Tuto záruku je možné uplatnit pouze v případě dodržení bodů 1. – 6. viz. Záruka 30 let.

Záruka 10 let

Záruka 10 let se vztahuje na hydroizolaci, barevnou stálost, funkční vlastnosti a výrobní bezvadnost.

Tuto záruku je možné uplatnit pouze v případě dodržení bodů 1. – 3. viz. Záruka 30 let.

Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobené:

Nevhodnou montáží a poškozením materiálu při montáži.

Vlivem použití nesystémových doplňků střešního pláště.

Vnějšími vlivy (hrubé, nebo nevhodné zacházení s výrobkem, živelná pohroma, biologické vlivy, neodborná manipulace aj.).

Kompletní znění záručního listu

V nabídce máme několik typů střešních šindel. Střešní asfaltové šindele KATEPAL – KATRILLI, šindele KATEPAL JAZZY , šindele KATEPAL - CLASSIC KL , šindele KATEPAL FOXY  , šindele KATEPAL ROCKY , šindele KATEPAL 3T   a dvouvrstvé šindele KATEPAL MANSION.

Top