Panel Systém 19x165, 4 strany PD, z materiálu ThermoWood

| Kód produktu: 211 | Výrobce: THERMOWOOD

Panel Systém 19x165, 4 strany PD, je běžnou palubkou s perem a drážkou, určená je pro venkovní použití na obklady fasád, podbití střešních přesahů a dalších stavebních konstrukcí s možností montáže vodorovně či svisle.

SKLADEM

  • 315 Kč

  • 284 Kč

  • 234 Kč bez DPH

  • 1 bm - vyberte délku
  • délka profilu 4,2 m

Profil ThermoWood® pro exteriérové obklady budov

Délka v m: 4,2

Tolerance délky v mm: -10 mm / + 30 mm

Spotřeba na čistý m2 – složený stav: 6,5 běžných metrů

Spotřeba na hrubý m2 – nesložený stav: 6,06 běžných metrů (bm)

Výrobce: Oy Lunawood Ltd, Asemantie 52, Iisalmi, Finsko

Vstupní surovina: Borovice lesní (Pinus sylvestris), původ Finsko, certifikace PEFC

Kvalita: „ThermoWood® - kvalita A“ - viz. Standardy kvality a Technický list

Teplota zpracování: Thermo – D (durability – odolnost) – teplota 212°C ± 3°C

Třída biologické odolnosti: Třída 2 (velmi dobrá odolnost)

Veškerou technickou dokumentaci naleznete v záložce: KE STAŽENÍ.

Tepelně upravené dřevo ThermoWood®

Nabízíme Vám jedinečný produkt svého druhu, jehož vznik umožňuje revoluční technologie tepelné úpravy dřeva ThermoWood®. Produkty, zpracované touto technologií, umožňují úspěšné použití dřevěných materiálů slabší dimenze z tuzemských (Evropských) zdrojů s tím, že jejich užitné vlastnosti a prodloužená doba životnosti je staví na úroveň tropických dřevin bez nutnosti likvidace tropických pralesů a ohrožování ekologické rovnováhy a životního prostředí.

Námi dodávané a naprosto ekologické produkty ThermoWood® jsou vyráběny v závodě Oy Lunawood Ltd. ve městě Iisalmi (střední Finsko) a splňují přísné standardy kvality, které jsou kontrolovány finskou Asociací výrobců ThermoWood® (ThermoWood Association - TWA). Vstupní materiál pochází z trvale udržitelných obhospodařovaných finských lesů (certifikace PEFC).

Tepelně upravené dřevo ThermoWood Tepelně upravené dřevo ThermoWood Tepelně upravené dřevo ThermoWood

Hlavní výhody materiálu ThermoWood®

Výhody a popis materiálu ThermoWood®Výhody a popis materiálu ThermoWood®Výhody a popis materiálu ThermoWood®Výhody a popis materiálu ThermoWood®
Kontaktovat nás můžete na tomto tel. čísle:
+420 721 243 341

(Nepovinné)
*(Povinné pro zaslání odpovědi)
(Nepovinné)

Tepelná úprava pozitivně mění vlastnosti dřeva ThermoWood®

Tepelně zpracované dřevo ThermoWood® je nový druh materiálu s inovovanou vnitřní strukturou dřeva dosaženou tepelnou a vlhkostní úpravou. Tepelné zpracování dřeva ThermoWood® funguje pouze za pomocí tepla a vodní páry a celý výrobní proces je naprosto ekologický. Tepelná úprava pozitivně ovlivňuje a zlepšuje nejen trvanlivost, ale i další fyzikální a mechanické vlastnosti. ThermoWood® se vyrábí z finské borovice patentovaným způsobem ve speciálních sušících komorách při teplotním rozmezí 190 – 212 °C.

Snížení absorpce vlhkosti a perfektní rozměrová stálost

Během tepelné úpravy je buněčná struktura dřeva ThermoWood® změněna tak, že tepelně upravené dřevo vykazuje mnohem lepší rozměrovou stabilitu než tepelně neupravené totožné dřevo ve stejných klimatických podmínkách. Rozměrové změny tepelně zpracovaného dřeva ThermoWood® jsou jen poloviční a příčný průhyb je dokonce snížen až o 90% oproti tepelně neošetřenému dřevu.

Tento jev je způsoben hlavně tím, že je u dřeva tepelnou úpravou snížena schopnost absorpce vlhkosti až o 50 %. Výsledkem tepelného procesu je vlhkost 6 – 8 % po výrobě přestože se nachází v prostředí s výrazně vyšší vlhkostí. Nedochází tedy u něj k bobtnání a následnému sesychání, které způsobuje u neupraveného dřeva jeho rychlou destrukci vlivem rozvláknění a rozpojení jeho vnitřní struktury.

Absence nežádoucích látek u tepelně ošetřeného dřeva ThermoWood® a jeho biologická odolnost

Při tepelném procesu dochází k odstranění (vytěsnění) veškeré pryskyřice a dalších biologických látek. To umožňuje jeho bezproblémové použití jak v exteriéru, tak v interiéru a v provozech s vysokou teplotou a extrémní vlhkostí. Tepelně upravené dřevo ThermoWood® – vyrobené v teplotním režimu Thermo –D (při 212°C) patří do 2. třídy biologické odolnosti, což představuje velice vysokou odolnost vůči hnilobě, a díky naprosté absenci biologických látek je schopné odolávat dřevokazným škůdcům a houbám.

Atraktivní vzhled tepelně upraveného dřeva ThermoWood®

Podle délky a intenzity tepelného ošetření dochází u dřeva ThermoWood® ke změnám jeho barvy. ThermoWood® získává až tmavě hnědý karamelový odstín, a to v celém svém průřezu. S odstupem životnosti povrch neošetřeného materiálu ThermoWood® zešedne (získá patinu), zvrásní, začne praskat a projeví se mírný příčný průhyb. Tomuto přirozenému procesu stárnutí dřeva zabráníte pouze tím, že omezíte působení UV záření a povětrnostních vlivů. Pokud chcete udržet jeho líbivý karamelový vzhled, opatřete výrobky z materiálu ThermoWood® námi doporučenou povrchovou úpravou. Zvláštní pozornost je potřeba věnovat koncovým plochám (čelům).

Univerzální použití materiálu ThermoWood®

Materiál ThermoWood® je určen k veškerému použití jak v exteriéru, tak i v extrémně vlhkém interiérovém prostředí. Profily ThermoWood® se běžně používají na exteriérové obklady a opláštění stěn budov, terasové a bazénové rošty, materiál pro výrobu zahradního nábytku a dále na veškeré exteriérové konstrukce. V interiérech se profily ThermoWood® využívají jako obklady vnitřních stěn saun, na výrobu saunového nábytku, vybavení a zázemí wellness center, parních lázní a také vnitřních bazénů.

Nabízíme skvělé vlastnosti tepelně upraveného dřeva ThermoWood, které Vám přináší bezstarostné řešení na celý život.

Třídy materiálu ThermoWood® dle Asociace ThermoWood® (TWA)

Ve Finsku se uplatňuje společná klasifikace členských firem vyrábějících ThermoWood® sdružených ve finské Asociaci výrobců ThermoWood® (TWA), která zahrnuje dvě hlavní kategorie nazvané Thermo-S (Stability = Stabilita) a Thermo-D (Durability = Odolnost). U kategorie Thermo-S je měkké dřevo ošetřeno při teplotě 190 ± 3 °C a u kategorie Thermo-D je měkké dřevo ošetřeno při teplotě 212 ± 3 °C.

Podle těchto kategorií jsou v rámci výroby tohoto materiálu ve výrobním závodu Oy Lunawood Ltd. označeny produkty jako LunaThermo-S a LunaThermo-D.

Podle druhu kategorie se určuje, k jakému účelu smí být tepelně upravené dřevo použito. Toto rozdělení je závazné a není povoleno materiály zaměňovat (povoleno je pouze používání materiálu upraveného v kategorii Thermo-D v interiéru).

LunaThermo-S

Dřevo označené LunaThermo-S spadá v rámci biologické odolnosti (odolnosti proti hnilobě) do kategorie 3, definované v normě EN 113.

LunaThermo-D

Obdobně dřevo označené LunaThermo-D patří do kategorie biologické odolnosti 2, což znamená dobrou odolnost proti hnilobě.

Klasifikace tepelných úprav ThermoWood®

Originál ThermoWood® do exteriéru – jen s úpravou 212 °C

Vážení zákazníci, v několika posledních měsících jsme se setkali při prodeji originálního finského dřeva ThermoWood® s klamným jednáním ze strany několika velkých konkurenčních firem, které se dříve jevily jako velmi seriózní.

Tyto firmy nabízejí podstatně levnější materiál považovaný vámi, díky vaší odborné neznalosti, za originální ThermoWood®, a to pod zavádějícími názvy „Thermo borovice“ (a podobné modifikace názvosloví).

Tento materiál v několika případech konkurenčních firem nepochází ze zdroje výrobců sdružených v Asociaci ThermoWood® (TWA) - www.thermowood.fi, jeho výroba mnohdy nesplňuje ekologické parametry.

Materiál tohoto charakteru má ve většině případů nedoložitelný původ a daný dodavatel neumí k tomuto materiálu doložit žádné certifikáty o původu vstupní suroviny, provedeném certifikování a dohledu nad výrobním řetězcem.

A co je bohužel nejhorší – tento materiál je mnohdy tepelně ošetřen při teplotě pouze 180 °C, není tedy určen do exteriéru, má velmi vysokou vlhkost, má třídu biologické odolnosti č. 3 = je určen jen do interiéru.

Námi dodávány materiál ThermoWood® je tepelně ošetřen při teplotě 212 °C – tepelná úprava Thermo-D, odpovídá biologické odolnosti 2, je vyroben u největšího světového výrobce ThermoWood®, firmy Oy Lunawood Ltd, která je průkopníkem tepelného zpracování, je členem asociace ThermoWood® (TWA) a je schopna doložit ke svému vyrobenému materiálu veškeré potřebné dokumenty o původu materiálu a certifikáty.

Varujeme Vás tímto před tímto nekalým jednáním konkurenčních firem, které Vás uvádějí svou názvem zavádějící nabídkou v omyl, že kupujete originální finský ThermoWood®, který ale bohužel nesplňujeme požadavky na dlouhodobou a bezproblémovou exteriérovou instalaci a zdaleka neodpovídá kritériím ekologických produktů a filozofii ThermoWood®.

Pokud se setkáte s výrazně nižší cenou nabízeného materiálu, doporučujeme vám získat od dodavatele základní parametry jím nabízených produktů a patřičnou dokumentaci k těmto výrobkům.

Dodáváme dřevo ThermoWood® od jedničky v tepelné úpravě a člena asociace ThermoWood® - TWA

Námi dodávané dřevo ThermoWood® je vyráběno ve firmě Oy Lunawood Ltd. Společnost Oy Lunawood Ltd, založená v roce 2002, je inovativním průkopníkem v tepelných úpravách dřeva a stala se jedničkou na světovém trhu v oblasti výroby tepelně upraveného dřeva. Tuto pozici si získala kvalitou svých produktů a svou výrobní kapacitou. Od svého založení se společnost rychle rozšířila, nyní zaměstnává více jak 120 zaměstnanců a disponuje třemi výrobními závody ve Finsku. Roční výrobní kapacita těchto závodů vzrostla na 150 000 m3 upraveného dřeva. Většina výroby se následně exportuje.

Tepelně upravené dřevo ThermoWood

Společnost Oy Lunawood Ltd. je hrdá na své prvotřídní produkty a stejně kvalitní odborníky, obsluhu a poradenství pro zákazníky. Jako největší výrobce tepelně upraveného dřeva zakládá své dobré jméno na inovaci, spolehlivosti a spolupráci.

Společnost spolupracuje při operačním postupu se zákazníky i partnery, což umožňuje sdělování znalostí, rozšiřování informací o produktech a vytváření široké informační sítě.

Ekologie je při výrobě dřeva ThermoWood® na prvním místě

Tepelně upravené dřevo ThermoWoodDřevo společnosti Lunawood® je ošetřováno pouze za využití vysokých teplot (190°– 212°C) a páry. Konečný produkt je tudíž zcela přírodní a neobsahuje žádné chemické látky. Dřevo lze bezpečně spálit či recyklovat (Nordic Ecolabel).

Dřevo ThermoWood® vyrobené firmou Lunawood® je sterilně zcela čistý výrobek. Bakterie jsou usmrceny a výsledkem je sterilní material. Jsou vyloučeny škodlivé emise, jako například formaldehydy, a tak je dřevo ThermoWood® čisté a bezpečné jak při venkovním použití, tak při použití v interiéru.

Firma Lunawood® plně respektuje přírodní vlastnosti dřeva. Toho je dosaženo pomocí patentovaného procesu pozvolného tepelného ošetření, které natrvalo mění chemické a fyzikální vlastnosti dřeva. ThermoWood® je registrovaná obchodní značka, kterou mají právo používat pouze členské firmy International ThermoWood® Association (TWA). Kvalita výroby produktu pod označením ThermoWood® je tedy monitorována nezávislou institucí.

Životnost tepelně upraveného dřeva ThermoWood® – 30 let!

Tepelně upravené dřevo ThermoWoodDíky změně svých fyzikálních vlastností a vnitřní struktury je materiál ThermoWood® schopen minimálně 30-tileté životnosti.

Tento závěr byl stanoven po předložení certifikátu KOMO od nizozemské společnosti SKH a studie zrychleného zvětrávání, kterou provedla University of Technology (Helsinky), britské společnosti BRE, která vydala prohlášení v podobě certifikátu BRE ve kterém je konstatován předpoklad 30-tileté životnosti dřeva ThermoWood® při použití v exteriéru.

Certifikát KOMO® o biologické odolnosti a kvalitě výroby.

Závodu Oy Lunawood Ltd v Iisalmi byl udělen nizozemskou společností SKH produktový certifikát KOMO pro produkt ThermoWood® potvrzující požadavky na biologickou odolnost a kvalitu výroby.

Vydání certifikátu KOMO společností SKH znamená nezávisle ověřenou kvalitu výrobku.

Kolektivní certifikační značka KOMO zaručuje, že stavebnictví může důvěřovat kvalitě výrobků, procesů, systémů a služeb. Půl století zkušeností znamená, že KOMO je číslo jedna jako odborník v oblasti certifikovaných výrobků a procesů v Nizozemí. Certifikáty byly vydány pro velmi širokou škálu produktů a procesů. Uživatelé mohou následně důvěřovat kvalitě těchto výrobků a procesů. Co více, produkty s označení KOMO jsou automaticky v souladu s příslušnými zákony a předpisy pro stavebnictví, jako jsou stavební vyhlášky, vyhlášky na kvalitu půdy a jiné požadavky týkající se kvality a bezpečnosti.

BRE [obchodní název společnosti Building Research Establishment Limited] je britská nezávislá, nestranná organizace zabývající se poradenstvím, testováním a školením, nabízející svou odbornost ve všech oblastech životního prostředí a s ním souvisejících oborů.

BRE prohlašuje, že očekávaná životnost produktů třídy Thermo-D, bude při exteriérovém použití 30 let, a to za předpokladu dodržení pokynů výrobce a uplatnění principů nejlepších stavebních postupů.

Tepelně upravené dřevo ThermoWood Tepelně upravené dřevo ThermoWood Tepelně upravené dřevo ThermoWood

Aplikace materiálu ThermoWood® bez povrchové úpravy

Tepelná úprava dřeva ThermoWood® probíhá zcela bez chemických prostředků, jen za pomoci tepla a páry. Tepelně upravené dřevo ThermoWood® tedy není nijak upraveno ve smyslu ochrany proti UV záření a povětrnostním vlivům. Toto způsobuje přirozenou ztrátu původního odstínu stejně tak, jako je tomu u všech dřevin, ať tropických či tuzemských.

Barevné změny materiálu ThermoWood® jsou pouze povrchovým jevem - jedná se o zvětrání mikroskopické povrchové vrstvy dřeva, na kterou působí především UV záření, není-li povrch ošetřen vhodným ochranným nátěrem. Tyto barevné změny jsou naprosto nestejnoměrné, neboť se jedná o změny na povrchu materiálu přírodního charakteru. Také je naprosto přirozené, že se postupně uvolňuje - vymývá měkké dřevní vlákno, tento nepravidelný jev připomíná jako by bylo dřevo na povrchu lokálně „vykousáno“ hmyzem. Tento jev je dočasný a postupně dojde k vymytí měkkého dřevního vlákna až na tužší dřeň a dřevo si nadále uchová prakticky neměnný vzhled – povrch výrazněji zvrásní.

Prvotní projevy této barevné měny povrchu a počínajícího šednutí se projevují obdobně jako vznikající plíseň. Nejedná se však o plíseň, ale o přirozený proces šednutí materiálu ThermoWood®. Celkový proces šednutí v závislosti na několika faktorech probíhá cca 3 - 8 let a konečnou fází je jednolitá šedá barva a výraznějši zvrásnělý povrch.

Výrobky z materiálu ThermoWood® lze tedy použít ve venkovním prostředí bez jakékoliv povrchové úpravy, což nemá podstatný vliv ani na velmi dobrou rozměrovou stálost materiálu ThermoWood®. Nicméně pokud se materiál ThermoWood® neošetřuje, nesníží to nikterak zásadně jeho životnost, avšak není možné garantovat veškeré deklarované vlastnosti materiálu, nevznikání větších než vlásečnicových trhlin, stálobarevnost a ulolňování dřevních vláken.

Je potřeba se smířit s tím, že s odstupem času povrch dřeva ThermoWood® zešedne, začne lokálně i více praskat a dojde u něj k výraznějšímu povrchovému zvrásnění a příčnému průhybu. Na vodorovných plochách, které jsou více zatíženy povětrnostními vlivy a UV zářením, může s delším odstupem času docházet v případě neošetření čel (místo kde proniká do dřeva nejvíce vlhkosti) k jejich lokálnímu poškození, takžež i na místech, která jsou mechanicky poškozená a do dřeva přes poškozená místa proniká více vlhkosti, a to i v oblasti prasklin.

Tepelně upravené dřevo ThermoWood
Terasové profily ve fázi začínajícího procesu šednutí. (přirozené jsou mapky připomínající vznikající plíseň)
Tepelně upravené dřevo ThermoWood
Fasádní obklad v průběhu procesu stárnutí (přirozené jsou nestejnoměrné barevné změny)
Tepelně upravené dřevo ThermoWood
Napravidelné uvolňování měkkých dřevních vláken
Tepelně upravené dřevo ThermoWood
Vymyté měkké dřevní vlákno na dřeň - ustálený stav

V případě, že máte obavy z nestejnoměrných barevných změn, tak pro vás máme řešení – nátěr AQUADECKS® v odstínu GRAPHITE GREY – grafitová šeď, kterým můžete dřevo ThermoWood® při instalaci ošetřit a následně jej nechat stárnout – přechod do jednolité šedé barvy bude mnohem plynulejší… Popřípadě můžete zakoupit jiný odstín nátěru AQUADECKS® - zakoupíte zde.

Více se o chování materiálu ThermoWood® bez povrchové úpravy dočtete zde.

Chcete ThermoWood® ošetřovat a udržet jej v původním odstínu?

Můžeme vám doporučit ošetření dřeva ThermoWood® nátěrem OWATROL – AQUADECKS®. Nátěr OWATROL AQUADECKS® je určen pro méně savé dřeviny a navíc obsahuje akryl-alkydové pryskyřice a je tím přímo předurčen jako nejideálnější nátěr pro dřevo ThermoWood®.

Nátěr AQUADECKS® od firmy OWATROL je ošetřující prostředek na vodní bázi sloužící k finálnímu ošetření dřeva. AQUADECKS® je ideální pro zahradní nábytek, obklady stěn i vodorovné plochy. Můžeme jej snadno aplikovat na nové i zvětralé dřevo a jeho vysoce penetrační složení znamená, že s postupem času nedochází k žádnému loupání či odlupování. Jeho patentované složení totiž zaručuje, že nátěr pronikne do dřeva (nezůstává na povrchu) a chrání jej zevnitř, přičemž si dřevo uchová i difúzní vlastnosti a po celou dobu životnosti nátěru je schopné „dýchat“. AQUADECKS® poskytuje vynikající ochranu proti škodám způsobeným vlhkostí a UV zářením a je k dispozici ve třech odstínech (HONEY, TEAK a GRAPHITE GREY).

Více se o ošetření ThermoWood® nátěry OWATROL AQUADECKS® dočtete zde.

Nátěrové hmoty OWATROL – AQUADECKS® dodáváme ve třech odstínech:

OWATROL – AQUADECKS®
Odstín: HONEY
ThermoWood® před / po nátěru
Nátěr OWATROL – AQUADECKS
OWATROL – AQUADECKS®
Odstín: TEAK
ThermoWood®před / po nátěru
Nátěr OWATROL – AQUADECKS
OWATROL – AQUADECKS®
Odstín: GRAPHITE GREY
ThermoWood® před / po nátěru
Nátěr OWATROL – AQUADECKS

Doporučení k výběru povrchové úpravy pro ThermoWood®

V případě, že budete vybírat finální nátěrovou hmotu mimo naši nabídku, doporučujeme nátěry na dřevo na vodní bázi, pigmentované syntetické oleje s UV ochranou, popřípadě „slabovrstvé“ lazury, ideálně s penetračním základem. Použití samotných olejů na přírodní bázi není přímo doporučeno. V případě použití syntetických olejů, je potřeba dřevo ošetřit až do plného nasycení, následně pravidelně dopouštět. V případě jakékoliv povrchové úpravy je potřeba plně respektovat aplikační postupy daného výrobku a nezanedbat přípravu povrchu. Výběr vhodného výrobku vždy konzultujte s techniky dané značky nátěru a konzultujte i aplikační postupy.

Standardy dodávek ThermoWood® - kritéria kvality třídy materiálu „ThermoWood® A“

Obecné informace: Vstupní surovinou pro výrobu ThermoWood® je finské borovicové řezivo, které má předpoklad většího výskytu suků. Pro výrobu ThermoWood® může být použito pouze středové řezivo z užších částí kmene. Díky tepelné úpravě změní dřevo své fyzikální a mechanické vlastnosti a získá unikátní rysy a vysokou životnost. Na tento úkor dřevo mírně křehne a má svá specifika při následném opracování. Vzhledem k tomuto se neřídí třídění dřeva ThermoWood® běžnými standardy a každý výrobce zastřešovaný Asociací ThermoWood® (TWA) má své vnitřní standardy kvality. Firma Oy Lunawood Ltd používá pro třídění kvality vnitřní normu „ThermoWood® A“, na základě této charakteristiky.

Dřevo ThermoWood® je sukovité – obsahuje výrazné a charakteristické křídlové suky. Vysokou přidanou hotnotu tepelného zpracování, vyvažuje křehkost dřeva při následném opracování a s tím související praskliny v sucích, které touto technologií tepelného zpracování nelze eliminovat.

Proto Vás upozorňujeme:
Dřevo ThermoWood® je specifický materiál, kde jsou suky díky technologii výroby po opracování z části rozpraskané. Pokud toto neumíte příjmout, hledejte raději materiál nepřírodního charakteru. Prodáváme materiál se svou vlastní charakteristikou, který má nesporné a výrazné pozitiva – není to opravdu plast, je to prostě dřevo!

Všeobecný popis produktu: Profily musí být čistě ohoblovány ze tří stran (lícová strana = jádrová strana + dvě přilehlé strany). Kvalita hoblování musí být u všech výrobních šarží rovnoměrná. Nejsou povoleny vlnky nebo drsný povrch. Lícová strana desek musí být plná, jsou povoleny vlásečnicové trhlinky do délky 70 mm a vady v sucích dle další specifikace. Na zadní (rubové) straně desek je povolena na hraně oblina do cca 5 mm do cca 20% celkové délky desky. Rubová strana profilů neprochází po hoblování pohledovou kontrolou, proto vady na rubové straně profilů nemohou být předmětem reklamace.

Konce prken do 90 mm mohou obsahovat větší praskliny, které nepodléhají selekci a nemohou být předmětem reklamace – tyto konce by měly být zakráceny a začištěny – je potřeba počítat, že se nevyužije celá čistá délka prkna!

Poznámka:

Dodávka může obsahovat vady do maximálně 5 % obsahu – drobné mechanické vady, vady mimo tolerance kvality “ThermoWood® A”, jelikož se jedná o vady, který je možné u dřeva vymanipulovat, neposkytuje dodavatel náhadu ani výměnu na tyto u dřeva obvyklé vady – vždy je potřeba počítat s patřičným prořezem.

Obecné požadavky na kvalitu pro hoblované exteriérové profily v kvalitě „ThermoWood® A“

Rozměrové tolerance povolených vad pro materiál - tepelně upravená borovice lesní (Pinus sylvestris), úprava Thermo-D:
Kůrou ohraničený dlouhý hranový suk. Délka kůry max. 5 cm.
Nesrostlý suk ohraničený kůrou, max. průměr 20 mm.
Vypadlý suk na lícové hraně. Šířka max. 12 mm, hloubka max. 5 mm.
Prasklý suk. Šířka praskliny max. 10 mm, hloubka max. 10 mm.
Kůra zarostlá do dřeva a vada, max. průměr 15 mm nebo 5 x 50 mm.
Vlásečnicová prasklina na lícové straně do šíře 2 mm, max. délky 70 mm, (u konců prken až 90 mm z rubové strany – prasklina nesmí být skrze).

Doprava zboží po celé ČR s poplatkem 199 Kč bez DPH / 240 Kč včetně DPH 21%:

Doprava kusového zboží do délky 1,2 m v ceníkové ceně do a včetně 5000 Kč bez DPH, je zpoplatněna poplatkem 240 Kč včetně DPH 21%, což slouží k pokrytí všech nákladů spojených s doručením zboží k objednateli.

Dodací lhůta: obvykle do 24-48 hodin – PPL CZ s.r.o. – balíková přeprava.

Doprava zboží po celé ČR s poplatkem 500 Kč bez DPH / 605 Kč včetně DPH 21%:

Doprava nadrozměrného zboží do délky 3 m (dřevěné prkna a hranoly) v ceníkové ceně do a včetně 5000 Kč bez DPH, je zpoplatněna poplatkem 605 Kč včetně DPH 21%, což slouží k pokrytí všech nákladů spojených s doručením zboží k objednateli.

Poznámka: Prkna a hranoly delších délek než jsme schopni bezplatně zakrátit, dle přání zákazníka, na rozměr do 3 m, tak aby bylo možné odeslat externí službou PPL CZ s.r.o.

Dodací lhůta: obvykle do 24-48 hodin – PPL CZ s.r.o. – paletová přeprava.

Doprava zboží po celé ČR s poplatkem 1000 Kč bez DPH / 1210 Kč včetně DPH 21%:

Doprava nadrozměrného zboží nad délku 3 m (dřevěné prkna a hranoly) v ceníkové ceně do a včetně 5000 Kč bez DPH, je zpoplatněna poplatkem 1210 Kč včetně DPH 21%, což slouží k pokrytí všech nákladů spojených s doručením zboží k objednateli.

Dodací lhůta: obvykle do 15-i až 30-i pracovních dní – doprava je možná pouze vozy PROKOM R&S s.r.o.

Doprava zboží po celé ČR bez poplatku – ZDARMA:

Doprava zboží zdarma po celé ČR se vztahuje na objednávky zboží v ceníkové ceně od 5001 Kč bez DPH.

Dodací lhůta se liší v závislosti na obsahu objednávky a sezónním špičkám:

Obvykle do 5-i až maximálně 15-i pracovních dní pro standardní objednávky – doprava pouze vozy PROKOM R&S s.r.o. V mimosezónním období a sezonní špičce jsou se mohou dodací lhůty prodlužovat.

Poznámka: Zakázky menšího charakteru (do cca 50 ks prken), dopravujeme obvykle do 15-i až 30-i pracovních dní – doprava je možná pouze vozy PROKOM R&S s.r.o.

Přečtěte si více o dopravě

Známka 
27.10.2021

Před 2 roky jsem použil materiál ThermoWood pro stavbu pergoly a nyní obložili část fasády domku od pergoly. Teď je vidět jak je materiál kvalitní - rozdíl mezi starším a novým dřevem je nepatrný.

Známka 
27.10.2021

Tepelně zpracované dřevo z finské borovice se ani při šířce palubek 165mm nekroutí, je tvarově stálé a odolné. Použili jsme ho jako obklad fasády u terasy a to svisle. Těžko by jsme mohli vybrat dřevo s lepšími vlastnostmi v exteriéru.

Známka 
22.03.2021

Použil jsem panely při výrobě dřevěných garážových vrat. Systém péro / drážka je kvalitní, panely tvoří rovnou plochu. Jako finální nátěr jsem použil lak, aby vynikl estetický vzhled dřeva, borovice.
S výsledkem jsem nadmíru spokojený. Doporučuji.

Napište svůj názor

Napsat recenzi

Panel Systém 19x165, 4 strany PD, z materiálu ThermoWood

Panel Systém 19x165, 4 strany PD, z materiálu ThermoWood

Panel Systém 19x165, 4 strany PD, je běžnou palubkou s perem a drážkou, určená je pro venkovní použití na obklady fasád, podbití střešních přesahů a dalších stavebních konstrukcí s možností montáže vodorovně či svisle.

Napsat recenzi

Hladce hoblovaný profil SHP 26x92 mm je univerzální profil pro exteriérové i interiérové...

Hladce hoblovaný profil SHP 26x117 mm je univerzální profil pro exteriérové i interiérové...

Profil SHP 42x42 je určen jak pro podkladní latě a jiné konstrukční účely tak je možno jej...

Profil SHP 42x68 je určen jak pro podkladní latě a jiné konstrukční účely tak je možno jej...

Profil SHP 42x92 je určen jak pro podkladní latě a jiné konstrukční účely tak je možno jej...

Profil SHP 42x117 je určen jak pro podkladní latě a jiné konstrukční účely tak je možno jej...

Profil SHP 42x140 je určen jak pro podkladní latě a jiné konstrukční účely ve stavebních...

Profil SHP 88x88 , lepený profil je určen jak pro podkladní latě a jiné konstrukční účely ve...

Odstraňovač dřevní šedi a čistič venkovních dřevěných povrchů. Odstraňuje z povrchu špínu a šeď a...

Nerezový vrut 5 x 40/50/60 mm pro přímou montáž, nerez C1, hlava TORX T25

Nerezový vrut 4 x 40/24 a 4 x 45/30 mm proT-klip, ne rez A4, hlava TX20

Finální penetrační a přilnavý nátěr na dřevo s UV ochranou pro velmi málo savé dřevo. Jedná se o...

Finální penetrační a přilnavý nátěr na dřevo s UV ochranou pro velmi málo savé dřevo. Jedná se o...

Nerezová sponka č. 6 pro palubky z materiálu ThermoWood® typu UTV/UTS/Panel Systém. Sponka...

Silný, vodou omyvatelný bezrozpouštědlový odstraňovač barev bez obsahu ředidla, který odstraní...

Vysocedifúzní kontaktní černá fólie pro otevřené provětrávané fasády. TYVEK UV FACADE je jediná...

Akrylová jednostranná lepící páska Tyvek (černá). Černá jednostranná lepící páska s vysokou...

Kontaktní fólie pouze pro bedněné fasády bez průzoru. Difúzní plně kontaktní fólie. Návin 1,5 x...

Hladce hoblovaný profil SHP 26x68 mm je univerzální profil pro exteriérové i interiérové...

Finální penetrační a přilnavý nátěr na dřevo s UV ochranou pro velmi málo savé dřevo. Jedná se o...

PCD 91 je prostředek na vodní bázi pro konzervaci otevřených řezných ploch (čel). Aplikací na...

Top
Tento obchod používá soubory cookies, za účelem zlepšování služeb na našich stránkách. (více informací) SOUHLASÍM