Hladce hoblované prkno SHP 19x92 na olemování teras, obklady fasád

Hladce hoblované prkno SHP 19x92 z materiálu ThermoWood

| Kód produktu: 213 | Výrobce: THERMOWOOD

Profil SHP 19x92 je určen pro venkovní použití na olemování teras, obklady fasád, podbití střešních přesahů a dalších stavebních konstrukcí s možností montáže vodorovně či svisle.

SKLADEM

 • 1 m - neprodejný
 • 3 m
 • 4,2 m

 • 127 Kč

  -10 %

 • 114 Kč

Profil ThermoWood® pro exteriérové obklady budov

Délka v m: 3 a 4,2

Tolerance délky v mm: -10 mm / + 30 mm

Výrobce: Oy Lunawood Ltd, Asemantie 52, Iisalmi, Finsko

Vstupní surovina: Borovice lesní (Pinus sylvestris), původ Finsko, certifikace PEFC

Kvalita: „ThermoWood® - kvalita A“ - viz. Standardy kvality

Teplota zpracování: Thermo – D (durability – odolnost) – teplota 212°C ± 3°C

Třída biologické odolnosti: Třída 2 (velmi dobrá odolnost)

Veškerou technickou dokumentaci naleznete v záložce: KE STAŽENÍ.

Tepelně upravené dřevo ThermoWood®

Nabízíme Vám jedinečný produkt svého druhu, jehož vznik umožňuje revoluční technologie tepelné úpravy dřeva ThermoWood®. Produkty, zpracované touto technologií, umožňují úspěšné použití dřevěných materiálů slabší dimenze z tuzemských (Evropských) zdrojů s tím, že jejich užitné vlastnosti a prodloužená doba životnosti je staví na úroveň tropických dřevin bez nutnosti likvidace tropických pralesů a ohrožování ekologické rovnováhy a životního prostředí.

Námi dodávané a naprosto ekologické produkty ThermoWood® jsou vyráběny v závodě Oy Lunawood Ltd. ve městě Iisalmi (střední Finsko) a splňují přísné standardy kvality, které jsou kontrolovány finskou Asociací výrobců ThermoWood® (ThermoWood Association - TWA). Vstupní materiál pochází z trvale udržitelných obhospodařovaných finských lesů (certifikace PEFC).

Tepelně upravené dřevo ThermoWood Tepelně upravené dřevo ThermoWood Tepelně upravené dřevo ThermoWood

Hlavní výhody materiálu ThermoWood®

Výhody a popis materiálu ThermoWood®Výhody a popis materiálu ThermoWood®Výhody a popis materiálu ThermoWood®Výhody a popis materiálu ThermoWood®
Kontaktovat nás můžete na tomto tel. čísle:
+420 721 243 341

(Nepovinné)
*(Povinné pro zaslání odpovědi)
(Nepovinné)

Tepelná úprava pozitivně mění vlastnosti dřeva ThermoWood®

Tepelně zpracované dřevo ThermoWood® je nový druh materiálu s inovovanou vnitřní strukturou dřeva dosaženou tepelnou a vlhkostní úpravou. Tepelné zpracování dřeva ThermoWood® funguje pouze za pomocí tepla a vodní páry a celý výrobní proces je naprosto ekologický. Tepelná úprava pozitivně ovlivňuje a zlepšuje nejen trvanlivost, ale i další fyzikální a mechanické vlastnosti. ThermoWood® se vyrábí z finské borovice patentovaným způsobem ve speciálních sušících komorách při teplotním rozmezí 190 – 212 °C.

Snížení absorpce vlhkosti a perfektní rozměrová stálost

Během tepelné úpravy je buněčná struktura dřeva ThermoWood® změněna tak, že tepelně upravené dřevo vykazuje mnohem lepší rozměrovou stabilitu než tepelně neupravené totožné dřevo ve stejných klimatických podmínkách. Rozměrové změny tepelně zpracovaného dřeva ThermoWood® jsou jen poloviční a příčný průhyb je dokonce snížen až o 90% oproti tepelně neošetřenému dřevu.

Tento jev je způsoben hlavně tím, že je u dřeva tepelnou úpravou snížena schopnost absorpce vlhkosti až o 50 %. Výsledkem tepelného procesu je vlhkost 6 – 8 % po výrobě přestože se nachází v prostředí s výrazně vyšší vlhkostí. Nedochází tedy u něj k bobtnání a následnému sesychání, které způsobuje u neupraveného dřeva jeho rychlou destrukci vlivem rozvláknění a rozpojení jeho vnitřní struktury.

Absence nežádoucích látek u tepelně ošetřeného dřeva ThermoWood® a jeho biologická odolnost

Při tepelném procesu dochází k odstranění (vytěsnění) veškeré pryskyřice a dalších biologických látek. To umožňuje jeho bezproblémové použití jak v exteriéru, tak v interiéru a v provozech s vysokou teplotou a extrémní vlhkostí. Tepelně upravené dřevo ThermoWood® – vyrobené v teplotním režimu Thermo –D (při 212°C) patří do 2. třídy biologické odolnosti, což představuje velice vysokou odolnost vůči hnilobě, a díky naprosté absenci biologických látek je schopné odolávat dřevokazným škůdcům a houbám.

Atraktivní vzhled tepelně upraveného dřeva ThermoWood®

Podle délky a intenzity tepelného ošetření dochází u dřeva ThermoWood® ke změnám jeho barvy. ThermoWood® získává až tmavě hnědý karamelový odstín, a to v celém svém průřezu. S odstupem životnosti povrch neošetřeného materiálu ThermoWood® zešedne (získá patinu), zvrásní, začne praskat a projeví se mírný příčný průhyb. Tomuto přirozenému procesu stárnutí dřeva zabráníte pouze tím, že omezíte působení UV záření a povětrnostních vlivů. Pokud chcete udržet jeho líbivý karamelový vzhled, opatřete výrobky z materiálu ThermoWood® námi doporučenou povrchovou úpravou. Zvláštní pozornost je potřeba věnovat koncovým plochám (čelům).

Univerzální použití materiálu ThermoWood®

Materiál ThermoWood® je určen k veškerému použití jak v exteriéru, tak i v extrémně vlhkém interiérovém prostředí. Profily ThermoWood® se běžně používají na exteriérové obklady a opláštění stěn budov, terasové a bazénové rošty, materiál pro výrobu zahradního nábytku a dále na veškeré exteriérové konstrukce. V interiérech se profily ThermoWood® využívají jako obklady vnitřních stěn saun, na výrobu saunového nábytku, vybavení a zázemí wellness center, parních lázní a také vnitřních bazénů.

Nabízíme skvělé vlastnosti tepelně upraveného dřeva ThermoWood, které Vám přináší bezstarostné řešení na celý život.

Třídy materiálu ThermoWood® dle Asociace ThermoWood® (TWA)

Ve Finsku se uplatňuje společná klasifikace členských firem vyrábějících ThermoWood® sdružených ve finské Asociaci výrobců ThermoWood® (TWA), která zahrnuje dvě hlavní kategorie nazvané Thermo-S (Stability = Stabilita) a Thermo-D (Durability = Odolnost). U kategorie Thermo-S je měkké dřevo ošetřeno při teplotě 190 ± 3 °C a u kategorie Thermo-D je měkké dřevo ošetřeno při teplotě 212 ± 3 °C.

Podle těchto kategorií jsou v rámci výroby tohoto materiálu ve výrobním závodu Oy Lunawood Ltd. označeny produkty jako LunaThermo-S a LunaThermo-D.

Podle druhu kategorie se určuje, k jakému účelu smí být tepelně upravené dřevo použito. Toto rozdělení je závazné a není povoleno materiály zaměňovat (povoleno je pouze používání materiálu upraveného v kategorii Thermo-D v interiéru).

LunaThermo-S

Dřevo označené LunaThermo-S spadá v rámci biologické odolnosti (odolnosti proti hnilobě) do kategorie 3, definované v normě EN 113.

LunaThermo-D

Obdobně dřevo označené LunaThermo-D patří do kategorie biologické odolnosti 2, což znamená dobrou odolnost proti hnilobě.

Klasifikace tepelných úprav ThermoWood®

Originál ThermoWood® do exteriéru – jen s úpravou 212 °C

Vážení zákazníci, v několika posledních měsících jsme se setkali při prodeji originálního finského dřeva ThermoWood® s klamným jednáním ze strany několika velkých konkurenčních firem, které se dříve jevily jako velmi seriózní.

Tyto firmy nabízejí podstatně levnější materiál považovaný vámi, díky vaší odborné neznalosti, za originální ThermoWood®, a to pod zavádějícími názvy „Thermo borovice“ (a podobné modifikace názvosloví).

Tento materiál v několika případech konkurenčních firem nepochází ze zdroje výrobců sdružených v Asociaci ThermoWood® (TWA) - www.thermowood.fi, jeho výroba mnohdy nesplňuje ekologické parametry.

Materiál tohoto charakteru má ve většině případů nedoložitelný původ a daný dodavatel neumí k tomuto materiálu doložit žádné certifikáty o původu vstupní suroviny, provedeném certifikování a dohledu nad výrobním řetězcem.

A co je bohužel nejhorší – tento materiál je mnohdy tepelně ošetřen při teplotě pouze 180 °C, není tedy určen do exteriéru, má velmi vysokou vlhkost, má třídu biologické odolnosti č. 3 = je určen jen do interiéru.

Námi dodávány materiál ThermoWood® je tepelně ošetřen při teplotě 212 °C – tepelná úprava Thermo-D, odpovídá biologické odolnosti 2, je vyroben u největšího světového výrobce ThermoWood®, firmy Oy Lunawood Ltd, která je průkopníkem tepelného zpracování, je členem asociace ThermoWood® (TWA) a je schopna doložit ke svému vyrobenému materiálu veškeré potřebné dokumenty o původu materiálu a certifikáty.

Varujeme Vás tímto před tímto nekalým jednáním konkurenčních firem, které Vás uvádějí svou názvem zavádějící nabídkou v omyl, že kupujete originální finský ThermoWood®, který ale bohužel nesplňujeme požadavky na dlouhodobou a bezproblémovou exteriérovou instalaci a zdaleka neodpovídá kritériím ekologických produktů a filozofii ThermoWood®.

Pokud se setkáte s výrazně nižší cenou nabízeného materiálu, doporučujeme vám získat od dodavatele základní parametry jím nabízených produktů a patřičnou dokumentaci k těmto výrobkům.

Dodáváme dřevo ThermoWood® od jedničky v tepelné úpravě a člena asociace ThermoWood® - TWA

Námi dodávané dřevo ThermoWood® je vyráběno ve firmě Oy Lunawood Ltd. Společnost Oy Lunawood Ltd, založená v roce 2002, je inovativním průkopníkem v tepelných úpravách dřeva a stala se jedničkou na světovém trhu v oblasti výroby tepelně upraveného dřeva. Tuto pozici si získala kvalitou svých produktů a svou výrobní kapacitou. Od svého založení se společnost rychle rozšířila, nyní zaměstnává více jak 120 zaměstnanců a disponuje třemi výrobními závody ve Finsku. Roční výrobní kapacita těchto závodů vzrostla na 150 000 m3 upraveného dřeva. Většina výroby se následně exportuje.

Tepelně upravené dřevo ThermoWood

Společnost Oy Lunawood Ltd. je hrdá na své prvotřídní produkty a stejně kvalitní odborníky, obsluhu a poradenství pro zákazníky. Jako největší výrobce tepelně upraveného dřeva zakládá své dobré jméno na inovaci, spolehlivosti a spolupráci.

Společnost spolupracuje při operačním postupu se zákazníky i partnery, což umožňuje sdělování znalostí, rozšiřování informací o produktech a vytváření široké informační sítě.

Ekologie je při výrobě dřeva ThermoWood® na prvním místě

Tepelně upravené dřevo ThermoWoodDřevo společnosti Lunawood® je ošetřováno pouze za využití vysokých teplot (190°– 212°C) a páry. Konečný produkt je tudíž zcela přírodní a neobsahuje žádné chemické látky. Dřevo lze bezpečně spálit či recyklovat (Nordic Ecolabel).

Dřevo ThermoWood® vyrobené firmou Lunawood® je sterilně zcela čistý výrobek. Bakterie jsou usmrceny a výsledkem je sterilní material. Jsou vyloučeny škodlivé emise, jako například formaldehydy, a tak je dřevo ThermoWood® čisté a bezpečné jak při venkovním použití, tak při použití v interiéru.

Firma Lunawood® plně respektuje přírodní vlastnosti dřeva. Toho je dosaženo pomocí patentovaného procesu pozvolného tepelného ošetření, které natrvalo mění chemické a fyzikální vlastnosti dřeva. ThermoWood® je registrovaná obchodní značka, kterou mají právo používat pouze členské firmy International ThermoWood® Association (TWA). Kvalita výroby produktu pod označením ThermoWood® je tedy monitorována nezávislou institucí.

Životnost tepelně upraveného dřeva ThermoWood® – 30 let!

Tepelně upravené dřevo ThermoWoodDíky změně svých fyzikálních vlastností a vnitřní struktury je materiál ThermoWood® schopen minimálně 30-tileté životnosti.

Tento závěr byl stanoven po předložení certifikátu KOMO od nizozemské společnosti SKH a studie zrychleného zvětrávání, kterou provedla University of Technology (Helsinky), britské společnosti BRE, která vydala prohlášení v podobě certifikátu BRE ve kterém je konstatován předpoklad 30-tileté životnosti dřeva ThermoWood® při použití v exteriéru.

Certifikát KOMO® o biologické odolnosti a kvalitě výroby.

Závodu Oy Lunawood Ltd v Iisalmi byl udělen nizozemskou společností SKH produktový certifikát KOMO pro produkt ThermoWood® potvrzující požadavky na biologickou odolnost a kvalitu výroby.

Vydání certifikátu KOMO společností SKH znamená nezávisle ověřenou kvalitu výrobku.

Kolektivní certifikační značka KOMO zaručuje, že stavebnictví může důvěřovat kvalitě výrobků, procesů, systémů a služeb. Půl století zkušeností znamená, že KOMO je číslo jedna jako odborník v oblasti certifikovaných výrobků a procesů v Nizozemí. Certifikáty byly vydány pro velmi širokou škálu produktů a procesů. Uživatelé mohou následně důvěřovat kvalitě těchto výrobků a procesů. Co více, produkty s označení KOMO jsou automaticky v souladu s příslušnými zákony a předpisy pro stavebnictví, jako jsou stavební vyhlášky, vyhlášky na kvalitu půdy a jiné požadavky týkající se kvality a bezpečnosti.

BRE [obchodní název společnosti Building Research Establishment Limited] je britská nezávislá, nestranná organizace zabývající se poradenstvím, testováním a školením, nabízející svou odbornost ve všech oblastech životního prostředí a s ním souvisejících oborů.

BRE prohlašuje, že očekávaná životnost produktů třídy Thermo-D, bude při exteriérovém použití 30 let, a to za předpokladu dodržení pokynů výrobce a uplatnění principů nejlepších stavebních postupů.

Tepelně upravené dřevo ThermoWood Tepelně upravené dřevo ThermoWood Tepelně upravené dřevo ThermoWood

ThermoWood – chování materiálu při instalaci bez povrchové úpravy

Tepelná úprava dřeva ThermoWood® probíhá zcela bez chemických prostředků, jen za pomoci tepla a páry. Tepelně upravené dřevo ThermoWood® tedy není nijak upraveno ve smyslu ochrany proti UV záření a povětrnostním vlivům. Toto způsobuje přirozenou ztrátu původního odstínu stejně tak, jako je tomu u všech dřevin, ať tropických či tuzemských.

Tepelně upravené dřevo ThermoWood
Terasové profily ve fázi začínajícího procesu šednutí.
(přirozené jsou mapky připomínající vznikající plíseň)

Tyto barevné změny, které se projevují převážně šednutím (chytáním patiny), však nemají zásadní vliv na odolnost materiálu proti hnilobě, pronikání vlhkosti, dřevokazným houbám a škůdcům, a tedy ani na udávanou celkovou životnost minimálně 30 let při použití v exteriéru.

Barevné změny materiálu ThermoWood® jsou pouze povrchovým jevem - jedná se o zvětrání mikroskopické povrchové vrstvy dřeva, na kterou působí především UV záření, není-li povrch ošetřen vhodným ochranným nátěrem.

Prvotní projevy počínajícího šednutí se projevují obdobně jako vznikající plíseň. Nejedná se však o plíseň, ale o přirozený proces šednutí materiálu ThermoWood®. Celkový proces šednutí v závislosti na několika faktorech probíhá cca 3 - 5 let a konečnou fází je jednolitá šedá barva.

V některých případech může proces šednutí na určitých krytých místech (například pod římsami nebo stříškami) probíhat i déle, což je přirozené.

Jsou přirozené nestejnoměrné barevné změny, neboť se jedná o změny na povrchu materiálu přírodního charakteru.

Běžně se projevuje lokální přizvedávání dřevních vláken – šupinatění a dochází k postupnému vydrolení - uvolnění dřevního jádra.

Tepelně upravené dřevo ThermoWood
Fasádní obklad v průběhu procesu stárnutí
(přirozené jsou nestejnoměrné barevné změny)

Na dřevě ThermoWood se mohou objevovat i černé mapy/skvrny, které mohou být způsobeny hned několika faktory:

 • Reakcí uhlíku, které dřevo po tepelném procesu obsahuje.
 • Reakcí ocelových šupin/kovu se dřevem – obvykle při dodatečném opracování kovu – broušení, vrtání, kdy se na dřevo zanesou ocelové šupiny atd., popřípadě nevhodně zvolený spojovací materiál (doporučena pouze nerez, ideálně třída A4).
 • Usazováním sazí ze znečištěného ovzduší.
 • Povrchovou plísní (nejedná se o hnilobu dřeva), která vzniká zachytávaním organických vláken a částic (vesměs spory hub z okolní vegetace) na místech, které bývají více vlhké a tyto organismy na nich dokáží vegetovat.

Tyto černé skvrny se nedoporučuje čistit vodou a kartáčem – došlo by ke kontaminaci celého povrchu. Doporučujeme k vyčištění použít spíše profesionální prostředky (kupříkladu čistič dřeva NET-TROL od firmy OWATROL).

Výrobky z materiálu ThermoWood® lze použít ve venkovním prostředí bez jakékoliv povrchové úpravy, což nemá vliv na velmi dobrou rozměrovou stálost materiálu ThermoWood®. Nicméně pokud se materiál ThermoWood® neošetřuje, není možné garantovat veškeré deklarované vlastnosti materiálu. Dojde ke vznikání větších než vlásečnicových trhlin, projeví se odlupčivost – tedy přizvedávání dřevního vlákna, bude docházet k nepravidelným barevným změnám, uvolňování – vymývání dřevních vláken a projeví se i další přirozené projevy tohoto přírodního materiálu, který pouze reaguje na okolní vlivy prostředí, ve kterém je instalován.

Vznik trhlin a odlupčivost je nejpatrnější obvykle do dvou měsíců po istalaci, následně se dřevo stabilizuje a tyto jevy se již nerozšiřují a následně se objevují spíše výjímečně.

Podstatný vliv na chování materiálu má i jeho správná a jednotná orientace. Dřevo ThermoWood® – borovice má být orientováno pravou stranou, to je strana, která obsahuje dřeň (jádrová strana). Rubová strana není ve výrobě selektována, běžně obsahuje vady po výrobě, mikrotrhliny po tepelném procesu a je náchylnější na vznikání trhlin a odlupčivost, zároveň i nestejnoměrné barvené změny na rubové straně probíhají zcela odlišně.

Je potřeba se smířit s tím, že s odstupem času povrch dřeva ThermoWood® zešedne, začne lokálně i více praskat a dojde u něj k povrchovému zvrásnění, příčnému průhybu a dřevo bude přirozeně reagovat na okolní vlivy. Na vodorovných plochách, které jsou více zatíženy povětrnostními vlivy a UV zářením, může s delším odstupem času docházet v případě neošetření čel (místo kde proniká do dřeva nejvíce vlhkosti) k jejich lokálnímu poškození, taktéž i na místech, která jsou mechanicky poškozená a do dřeva přes poškozená místa proniká více vlhkosti, a to i v oblasti prasklin.

Těmto přirozeným procesům stárnutí dřeva zabráníte pouze tím, že zamezíte působení UV záření a povětrnostních vlivů provedením povrchové úpravy, kterou je potřeba následně neustále obnovovat. I přes provedení povrchové úpravy se nedá vyloučit, v omezené míře vzniku trhlin, ty se obvykle mohou objevit lokálně v rozsahu do 3 až maximálně 5% objemu – zde se jedná o vnitřní pnutí ve dřevě, které se nedá díky přírodnímu charakteru tohoto materiálu ovlivnit.

Pokud se ale smíříte s výše uvedenými přirozenými změnami a rozhodnete se materiál ThermoWood® povrchově neošetřovat (převážně jde o venkovní obklady budov), přinese Vám to nespornou časovou i finanční úsporu.

Veškeré zde popsané přirozené projevy dřeva ThermoWood®, jsou jeho nedílnou součástí a patří k přírodnímu charakteru tohoho jedinečného materiálu s vlastní charakteristikou. Z tohoto důvodu nelze tyto přirozené projevy reklamovat.

Tepelně upravené dřevo ThermoWood
Fasádní obklad v průběhu procesu stárnutí
(nepravidelné uvolňování – vymývání dřevního vlákna)
Tepelně upravené dřevo ThermoWood
Fasádní obklad v průběhu procesu stárnutí
(vymyté měkké dřevní vlákno – ustálený stav)
Tepelně upravené dřevo ThermoWood
Detail na hladké vodorovné prkno v průběhu procesu stárnutí
(vznik podélných prasklinek, lokálně větších)
Tepelně upravené dřevo ThermoWood
Fasádní obklad v průběhu procesu stárnutí
(přirozené nepravidelné změny na krytých místech)
Tepelně upravené dřevo ThermoWood
Detail na ideálně ventilovaný obklad (SSS) v průběhu procesu stárnutí – severní strana - stáří 3 roky
(krásná světle šedá barva – lehké zvrásnění povrchu)
Tepelně upravené dřevo ThermoWood
Pohled na svislý obklad,
v méně kryté části jsou patrné černé skvrny, způsobené usazovaním náletových nečistot a tvorbou povrchové plísně z okolní vegetace.

V případě, že máte obavy z nestejnoměrných barevných změn, tak pro vás máme řešení – nátěr AQUADECKS® v odstínu GRAPHITE GREY – grafitová šeď, kterým můžete dřevo ThermoWood® při instalaci ošetřit a následně jej nechat stárnout – přechod do jednolité šedé barvy bude mnohem plynulejší… Popřípadě můžete zakoupit jiný odstín nátěru AQUADECKS® - zakoupíte zde.

Více se o chování materiálu ThermoWood® bez povrchové úpravy dočtete zde.

Chcete ThermoWood® ošetřovat a udržet jej v původním odstínu?

Můžeme vám doporučit ošetření dřeva ThermoWood® nátěrem OWATROL – AQUATHERM®. Nátěr OWATROL AQUATHERM® je určen pro méně savé dřeviny a navíc obsahuje akryl-alkydové pryskyřice a je tím přímo předurčen jako nejideálnější nátěr pro dřevo ThermoWood®.

Nátěr AQUATHERM® od firmy OWATROL je ošetřující prostředek na vodní bázi sloužící k finálnímu ošetření dřeva. AQUATHERM® je ideální pro zahradní nábytek, obklady stěn i vodorovné plochy. Můžeme jej snadno aplikovat na nové i zvětralé dřevo a jeho vysoce penetrační složení znamená, že s postupem času nedochází k žádnému loupání či odlupování. Jeho patentované složení totiž zaručuje, že nátěr pronikne do dřeva (nezůstává na povrchu) a chrání jej zevnitř, přičemž si dřevo uchová i difúzní vlastnosti a po celou dobu životnosti nátěru je schopné „dýchat“. AQUATHERM® poskytuje vynikající ochranu proti škodám způsobeným vlhkostí a UV zářením a je k dispozici ve třech odstínech (HONEY, TEAK a GRAPHITE GREY).

Více se o ošetření ThermoWood® nátěry OWATROL AQUATHERM® dočtete zde.

Nátěrové hmoty OWATROL – AQUATHERM® dodáváme ve třech odstínech:

OWATROL – AQUATHERM®
Odstín: HONEY
ThermoWood® před / po nátěru
Nátěr OWATROL – AQUATHERM
OWATROL – AQUATHERM®
Odstín: TEAK
ThermoWood®před / po nátěru
Nátěr OWATROL – AQUATHERM
OWATROL – AQUATHERM®
Odstín: GRAPHITE GREY
ThermoWood® před / po nátěru
Nátěr OWATROL – AQUATHERM

Doporučení k výběru povrchové úpravy pro ThermoWood®

V případě, že budete vybírat finální nátěrovou hmotu mimo naši nabídku, doporučujeme nátěry na dřevo na vodní bázi, pigmentované syntetické oleje s UV ochranou, popřípadě „slabovrstvé“ lazury, ideálně s penetračním základem. Použití samotných olejů na přírodní bázi není přímo doporučeno. V případě použití syntetických olejů, je potřeba dřevo ošetřit až do plného nasycení, následně pravidelně dopouštět. V případě jakékoliv povrchové úpravy je potřeba plně respektovat aplikační postupy daného výrobku a nezanedbat přípravu povrchu. Výběr vhodného výrobku vždy konzultujte s techniky dané značky nátěru a konzultujte i aplikační postupy.

Standardy dodávek ThermoWood® - kritéria kvality třídy materiálu „ThermoWood® A“

Obecné informace: Vstupní surovinou pro výrobu ThermoWood® je finské borovicové řezivo, které má předpoklad většího výskytu suků. Pro výrobu ThermoWood® může být použito pouze středové řezivo z užších částí kmene. Díky tepelné úpravě změní dřevo své fyzikální a mechanické vlastnosti a získá unikátní rysy a vysokou životnost. Na tento úkor dřevo mírně křehne a má svá specifika při následném opracování. Vzhledem k tomuto se neřídí třídění dřeva ThermoWood® běžnými standardy a každý výrobce zastřešovaný Asociací ThermoWood® (TWA) má své vnitřní standardy kvality. Firma Oy Lunawood Ltd používá pro třídění kvality vnitřní normu „ThermoWood® A“, na základě této charakteristiky.

Dřevo ThermoWood® je sukovité – obsahuje výrazné a charakteristické křídlové suky. Vysokou přidanou hotnotu tepelného zpracování, vyvažuje křehkost dřeva při následném opracování a s tím související praskliny v sucích, které touto technologií tepelného zpracování nelze eliminovat.

Proto Vás upozorňujeme:
Dřevo ThermoWood® je specifický materiál, kde jsou suky díky technologii výroby po opracování z části rozpraskané. Pokud toto neumíte příjmout, hledejte raději materiál nepřírodního charakteru. Prodáváme materiál se svou vlastní charakteristikou, který má nesporné a výrazné pozitiva – není to opravdu plast, je to prostě dřevo!

Všeobecný popis produktu: Profily musí být čistě ohoblovány ze tří stran (lícová strana = jádrová strana + dvě přilehlé strany). Kvalita hoblování musí být u všech výrobních šarží rovnoměrná. Nejsou povoleny vlnky nebo drsný povrch. Lícová strana desek musí být plná, jsou povoleny vlásečnicové trhlinky do délky 70 mm a vady v sucích dle další specifikace. Na zadní (rubové) straně desek je povolena na hraně oblina do cca 5 mm do cca 20% celkové délky desky. Rubová strana profilů neprochází po hoblování pohledovou kontrolou, proto vady na rubové straně profilů nemohou být předmětem reklamace.

Konce prken do 90 mm mohou obsahovat větší praskliny, které nepodléhají selekci a nemohou být předmětem reklamace – tyto konce by měly být zakráceny a začištěny – je potřeba počítat, že se nevyužije celá čistá délka prkna!

Poznámka:

Dodávka může obsahovat vady do maximálně 5 % obsahu – drobné mechanické vady, vady mimo tolerance kvality “ThermoWood® A”, jelikož se jedná o vady, který je možné u dřeva vymanipulovat, neposkytuje dodavatel náhadu ani výměnu na tyto u dřeva obvyklé vady – vždy je potřeba počítat s patřičným prořezem.

Obecné požadavky na kvalitu pro hoblované exteriérové profily v kvalitě „ThermoWood® A“

Rozměrové tolerance povolených vad pro materiál - tepelně upravená borovice lesní (Pinus sylvestris), úprava Thermo-D:
Kůrou ohraničený dlouhý hranový suk. Délka kůry max. 5 cm.
Nesrostlý suk ohraničený kůrou, max. průměr 20 mm.
Vypadlý suk na lícové hraně. Šířka max. 12 mm, hloubka max. 5 mm.
Prasklý suk. Šířka praskliny max. 10 mm, hloubka max. 10 mm.
Kůra zarostlá do dřeva a vada, max. průměr 15 mm nebo 5 x 50 mm.
Vlásečnicová prasklina na lícové straně do šíře 2 mm, max. délky 70 mm, (u konců prken až 90 mm z rubové strany – prasklina nesmí být skrze).

Doprava zboží po celé ČR s poplatkem 199 Kč bez DPH / 240 Kč včetně DPH 21%:

Doprava kusového zboží do délky 1,2 m v ceníkové ceně do a včetně 10 000 Kč bez DPH, je zpoplatněna poplatkem 240 Kč včetně DPH 21%, což slouží k pokrytí všech nákladů spojených s doručením zboží k objednateli.

Dodací lhůta: obvykle do 24-48 hodin – PPL CZ s.r.o. – balíková přeprava.

Doprava zboží po celé ČR s poplatkem 500 Kč bez DPH / 605 Kč včetně DPH 21%:

Doprava nadrozměrného zboží do délky 3 m (dřevěné prkna a hranoly) v ceníkové ceně do a včetně 10 000 Kč bez DPH, je zpoplatněna poplatkem 605 Kč včetně DPH 21%, což slouží k pokrytí všech nákladů spojených s doručením zboží k objednateli.

Poznámka: Prkna a hranoly delších délek než jsme schopni bezplatně zakrátit, dle přání zákazníka, na rozměr do 3 m, tak aby bylo možné odeslat externí službou PPL CZ s.r.o.

Dodací lhůta: obvykle do 24-48 hodin – PPL CZ s.r.o. – paletová přeprava.

Doprava zboží po celé ČR s poplatkem 1000 Kč bez DPH / 1210 Kč včetně DPH 21%:

Doprava nadrozměrného zboží nad délku 3 m (dřevěné prkna a hranoly) v ceníkové ceně do a včetně 10 000 Kč bez DPH, je zpoplatněna poplatkem 1210 Kč včetně DPH 21%, což slouží k pokrytí všech nákladů spojených s doručením zboží k objednateli.

Dodací lhůta: obvykle do 14-i až 28-i pracovních dní – doprava je možná pouze vozy PROKOM R&S s.r.o.

Doprava zboží po celé ČR bez poplatku – ZDARMA:

Doprava zboží zdarma po celé ČR se vztahuje na objednávky zboží v ceníkové ceně od 10 001 Kč bez DPH.

Dodací lhůta se liší v závislosti na obsahu objednávky a sezónním špičkám:

Obvykle do 3 až maximálně 10-i pracovních dní pro standardní objednávky – doprava pouze vozy PROKOM R&S s.r.o. V mimosezónním období a sezonní špičce jsou se mohou dodací lhůty prodlužovat.

Poznámka: Zakázky menšího charakteru (do cca 50 ks prken), dopravujeme obvykle do 4 až 6 týdnů – doprava je možná pouze vozy PROKOM R&S s.r.o.

Přečtěte si více o dopravě

Známka 
01.11.2021

Hladce hoblované prkno SHP 19x92 mm jsme si vybrali pro vnitřní obklad dvou stěn přistavěné zimní zahrady pro jeho krásu, kvalitu, odolnost, životnost a nenáročnou údržbu dřeva.
Jsme spokojeni a nadšeni s výsledkem.

Známka 
01.11.2021

Vždy jsme dávali přednost přírodním materiálům a to jak při rekonstrukci domu, tak i venkovních prostorů zahrady. Doporučená dřevoplastová prkna pro terasu byla pro nás nepřijatelná a tak jsme hledali to NEJ z kvalitního dřeva. Na doporučení jsme vybrali prkna a latě ThermoWood s hladkým povrchem s naprostou spokojeností.

Známka 
01.11.2021

Povrch dřevěných prken SHP je překvapivě hladký, nechce se mi věřit, že je pouze hoblovaný. Hrany jsou lehce oblé. Pěkný a trvanlivý materiál s dlouhou životností jsme použili pro svislý obklad nové přístavby RD.
Oceňujeme také dobrou komunikaci s prodejcem a pomoc s výběrem správné tloušťky prken pro náš účel.

Napište svůj názor

Napsat recenzi

Hladce hoblované prkno SHP 19x92 z materiálu ThermoWood

Hladce hoblované prkno SHP 19x92 z materiálu ThermoWood

Profil SHP 19x92 je určen pro venkovní použití na olemování teras, obklady fasád, podbití střešních přesahů a dalších stavebních konstrukcí s možností montáže vodorovně či svisle.

Napsat recenzi

Hladce hoblovaný profil SHP 26x92 mm je univerzální profil pro exteriérové i interiérové...

Hladce hoblovaný profil SHP 26x117 mm je univerzální profil pro exteriérové i interiérové...

Profil SHP 42x42 je určen jak pro podkladní latě a jiné konstrukční účely tak je možno jej...

Profil SHP 42x68 je určen jak pro podkladní latě a jiné konstrukční účely tak je možno jej...

Profil SHP 42x92 je určen jak pro podkladní latě a jiné konstrukční účely tak je možno jej...

Profil SHP 42x117 je určen jak pro podkladní latě a jiné konstrukční účely tak je možno jej...

Profil SHP 42x140 je určen jak pro podkladní latě a jiné konstrukční účely ve stavebních...

Profil SHP 88x88 , lepený profil je určen jak pro podkladní latě a jiné konstrukční účely ve...

Odstraňovač dřevní šedi a čistič venkovních dřevěných povrchů. Odstraňuje z povrchu špínu a šeď a...

Nerezový vrut 5 x 40/50/60/70 mm pro přímou montáž, nerez C1, hlava TORX T25

Nerezový vrut 4 x 40/24 a 4 x 45/30 mm proT-klip, ne rez A4, hlava TX20

Nerezová sponka č. 6 pro palubky z materiálu ThermoWood® typu UTV/UTS/Panel Systém. Sponka...

Silný, vodou omyvatelný bezrozpouštědlový odstraňovač barev bez obsahu ředidla, který odstraní...

Vysocedifúzní kontaktní černá fólie pro otevřené provětrávané fasády. TYVEK UV FACADE je jediná...

Akrylová jednostranná lepící páska Tyvek (černá). Černá jednostranná lepící páska s vysokou...

Hladce hoblovaný profil SHP 26x68 mm je univerzální profil pro exteriérové i interiérové...

PCD 91 je prostředek na vodní bázi pro konzervaci otevřených řezných ploch (čel). Aplikací na...

Finální penetrační nátěr na dřevo s UV ochranou. Jedná se o pigmentovaný nátěr na vodní bázi s...

Finální penetrační nátěr na dřevo s UV ochranou. Jedná se o pigmentovaný nátěr na vodní bázi s...

Finální penetrační nátěr na dřevo s UV ochranou. Jedná se o pigmentovaný nátěr na vodní bázi s...

Top