Použité materiály

ThermoWood® je určen pro terasové a bazénové rošty, obklady fasád, pro výrobu zahradního nábytku, pro veškeré interiérové i exteriérové aplikace a pro použití do vlhkého prostředí.

Výchozí surovinou pro výrobu dřevěného zahradního nábytku PROWOOD je finská borovice, která je tepelnou a vlhkostní úpravou zpracována na tepelně upravené dřevo – ThermoWood®. Proces modifikace materiálu probíhá v šesti komorách v teplotním rozmezí 160 - 215 ˚C. Takto upravené dřevo získá nové fyzikální a mechanické vlastnosti. Je to zejména delší trvanlivost (minimální životnost materiálu je 30 let), odolnost proti hnilobě, vyšší pevnost a rozměrová stálost.

Během procesu ThermoWood® nejsou používány žádné chemické přísady a celý výrobní proces je plně ekologický. Tepelná úprava probíhá pouze za pomoci energie a páry. Na konci své životnosti tak lze ThermoWood® zařadit do alternativního využití nebo odstranit stejným způsobem jako běžné dřevo.

ThermoWood® je zdravotně nezávadný a vyhovuje příslušným normám a hygienickým předpisům. Materiál pro výrobu tepelně upravené borovice pochází z finských lesů a je certifikovaný systémem PEFC.

Kvalita vstupního materiálu má zásadní vliv na kvalitu ThermoWood®. Z velké části je pro tepelnou úpravu vybírána třída řeziva se zdravými suky. S ohledem na úspěch tepelného zpracování není obsah počáteční vlhkosti ve dřevě podstatný.

Výrobní proces ThermoWood® probíhá ve třech fázích:

V první fázi tepelného zpracování probíhá vysokoteplotní sušení při teplotách 100 – 130 °C. Tento proces spotřebuje nejvíce času z celého procesu tepelné úpravy. Během této fáze je vlhkost snížena téměř až na nulu. Doba sušící fáze závisí na počáteční vlhkosti dřeva, dřevině a tloušťce řeziva. Aby bylo sušení úspěšné, je důležité se vyhnout vnitřním trhlinám. Během sušení cestuje voda volná v důsledku rozdílu povrchového napětí a tlaku páry k povrchu.

Schéma šestikomorového tunelu

tunel

V druhé fázi dochází k samotnému tepelnému zpracování, které se provádí v uzavřených komorách, ve kterých je teplota zvyšována na 190-215°C v závislosti na stupni procesu. Fáze teplotního ošetření začíná ihned po fázi vysokoteplotního sušení. Tato fáze tepelné úpravy trvá 2-3 hodiny. Pára je používána během sušení i tepelného zpracování jako ochrana. Ochranná parní mlhovina chrání dřevo před hořením a ovlivňuje chemické změny, ke kterým dochází ve dřevě.

Třetí fází je konečné zpracování. Dřevo je po tepelném ošetření kontrolovaně ochlazováno. Zvláštní péče musí být v této fázi věnována vysokému teplotnímu rozdílu mezi dřevem a venkovním vzduchem, který může způsobit trhliny. Kromě toho musí být dřevo znovu vlhčeno, aby mělo vhodnou vlhkost před konečným použitím. Konečná vlhkost dřeva má podstatný vliv na jeho pracovní vlastnosti – je obtížné pracovat se dřevem, které je příliš suché. Po konečné úpravě by měla být konečná vlhkost dřeva 5 - 7 %. V závislosti na tepelném ošetření a řezivu trvá fáze konečného ošetření 5 - 15 hodin.

Pro výrobu dřevěného zahradního nábytku PROWOOD byl upřednostněn vstupní materiál tepelné úpravy Thermo–D (durability = odolnost), který je ošetřen při teplotě 212°C ±3°C a patří do třídy biologické odolnosti D2, která představuje velice dobrou biologickou odolnost a je doložena nizozemským certifikátem KOMO.

Dlouhodobě ohřívané dřevo mění některé své chemické a fyzikální vlastnosti. Změna ve vlastnostech je způsobena hlavně tepelnou degradací hemicelulózy. Požadované změny se začnou objevovat již okolo 150°C a pokračují s postupně se zvyšující teplotou. Výsledkem je snížení bobtnání a sesychání dřeva (zvýšení rozměrové stability), zvýšení biologické odolnosti a tmavnutí barvy. Při tepelné úpravě ze dřeva vytékají některé vyluhovatelné látky (pryskyřice), dřevo se stává lehčím. Rovnovážná vlhkost a pH jsou sníženy, naopak tepelně izolační vlastnosti jsou zvýšeny. Tvrdost dřeva a pevnostní vlastnosti jsou také změněny.

Výrobní proces

Výrobní proces ThermoWood

Tepelné změny zvyšují dobu trvanlivosti materiálu ThermoWood® na více než 30 let bez použití povrchového ošetření. Při tepelném procesu je degradována hemicelulóza, která slouží jako zdroj potravy dřevokazným houbám a škůdcům. Důsledkem toho je, že ThermoWood® není napadán těmito parazity.

Ve srovnání s normálním dřevem pohltí tepelně upravené dřevo výrazně méně vlhkosti ve formě vodní páry. Hydroskopická rovnovážná vlhkost tepelně upraveného dřeva je o 30 – 50 % nižší než u jakéhokoliv jiného druhu dřeva, včetně impregnovaného dřeva. Při teplotě okolo 20 °C, kdy je relativní vlhkost vzduchu 60 – 70 %, je rovnovážná vlhkost tepelně upraveného dřeva asi 6 – 7 %. Pokud relativní vlhkost stoupne na 80 %, rovnovážná vlhkost dřeva je stále jen okolo 8 %. Tím se podstatně sníží pohyb materiálu způsobený vlhkostí a veškeré škody, které z toho vyplývají.

Dalším charakteristickým rysem je odstranění veškeré pryskyřice ze dřeva během výrobního procesu. Díky tomu je snadnější aplikace povrchové úpravy a nedochází k průniku pryskyřice přes nátěr na povrch. V kombinaci se zvýšenou stabilitou a biologickou odolností lze díky těmto zásahům snížit nároky na údržbu. Ovšem to neznamená, že tepelně zpracované dřevo je stabilní vůči UV záření – k šednutí materiálu dochází stejně jako u přírodního dřeva. Nicméně pokud se materiál ThermoWood® neošetřuje, nesníží to nikterak zásadně jeho životnost, avšak není možné pak garantovat veškeré deklarované vlastnosti materiálu a také vznikání větších než vlásečnicových trhlin.

Pro minimalizaci poškození UV zářením a povětrnostními vlivy je nutné všechny plochy nábytku PROWOOD povrchově ošetřit ochranným nátěrem, zvláštní pozornost je třeba věnovat koncovým řezným plochám (čelům). Otevřené řezné plochy (čela), před provedením finální povrchové úpravy, ošetřete speciálním prostředkem z naší nabídky, určeným pro konzervaci řezných ploch (OWATROL PCD 91).

Pro finální ošetření nábytku PROWOOD doporučujeme použití nátěrových hmot dodávaných naší firmou (OWATROL-AQUATHERM®).

rez-cd91
ThermoWood® - nátěr OWATROL – AQUATHERM

V případě, že budete vybírat nátěrovou hmotu samostatně, doporučujeme vodou ředitelné pigmentované oleje s UV ochranou na bázi alkydových či akrylových pryskyřic. Použití samotných olejů na přírodní či syntetické bázi není doporučeno.

V případě, že nábytek PROWOOD není povrchově ošetřen (je nedostatečně nebo nevhodně ošetřen) nátěrovou hmotou, nesníží to nikterak zásadně jeho životnost, avšak není možné garantovat veškeré deklarované vlastnosti materiálu, vznikání větších než vlásečnicových trhlin a také jeho nestejnoměrné barevné změny.

ThermoWood® je možné montovat s použitím vrutů a spojovacích prvků vhodné velikosti. Otvory mají být předvrtány s osazením pro zapuštění hlavy vrutů do úrovně povrchu. Vruty s menším počtem závitů poskytují optimální pevnost spoje. Samořezné šrouby mohou být použity bez předvrtání. Při aplikaci materiálu ve vlhkém prostředí je nutné použít spojovací kování s antikorozní úpravou. Při zatloukání spojovacích prvků se doporučuje vyvarovat se úderu kladivem do materiálu.

Zajímavosti

Top